ارسال پستی رایگان برای سفارش های بالای 350 هزار تومان

ژل شوینده صورت اچ ال HL

برند : HL - اچ ال

221,400 تومان

 ارسال پستی رایگان برای سفارش های بالای 350 هزار تومان

ژل شوینده صورت اچ ال HL

ژل شوینده صورت اچ ال HL

شوینده ای قوی جهت پاکسازی عمیق منافذ پوستی از آلودگی ، لوازم آرایشی و چربی اضافه پوست .

فاقد SLS، پارابن و فلزات سنگین می باشد.

ترکیبات استفاده شده در شوینده صورت اچ ال :

عصـاره جلبـک هیدرولیـز شـده: آبرسـان قـوی و آنتـی اکسـیدان جهـت جلوگیـری از پیـری زودرس پوسـت.
اسـید تارتاریـک : قابـض منافـذ بـاز پوسـت، کنتـرل کننـده ترشـح چربـی و تنظیـم کننـده.
اســید لاکتیــک: آبرســانی قــوی بــا نفــوذ بــه لایــههــای عمقــیپوســت هــای دهیدراتــه و کــم آب.
عصــاره جوانــه شــاهی: روشــن کننــده و از بیــن برنــده لــکهــای پوســتی.
عصــاره ریشــه شــیرین بیــان: روشــن کننــده قــوی و از بیــن برنــده التهــاب و قرمــزی در پوســت هــای حســاس.
آلفــا آربیوتیــن: مهــار آنزیــم تیروزینــاز و از بیــن برنــده لــکهــای ناشــی از بــارداری، آفتــاب و .
 

کد محصول : 52346

برچسب ها
پاک کننده آرایش   ژل شستشو   شوینده صورت   آلند