بهترین ها را از آلند بخواهید
کشور مبدا برند
سوئیس
صادرکننده مجوز
سازمان غذا و دارو
سایز
متوسط
میزان زبری برس
نرم
درپوش
پد تمیز کننده زبان